Spidshøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190108-5

Fredningsnr.
340819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Forstyrret rundhøj, 22-24 m. bred og 4,11 m. høj, anlagt på en naturlig bakke. Undersøgt af N01 i 1902. Skeletgrav øverst i højen (udateret), udgravet af lodsejer på forhånd. Formentlig to højfaser. Under udgravningen fandtes en urne (grav A, fra yngre bronzealder?), en stenlægning (B) samt centralgraven (grav C, fra ældre bronzealder per. 2) bestående af en jordfæstegrav i en stensat egetræskiste. (NM B 7596-7605). Jvf. Aner & Kersten 1986, no. 3813, p. 23-24.

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 501 f.Kr.)
Forstyrret rundhøj, 22-24 m. bred og 4,11 m. høj, anlagt på en naturlig bakke. Undersøgt af N01 i 1902. Skeletgrav øverst i højen (udateret), udgravet af lodsejer på forhånd. Formentlig to højfaser. Under udgravningen fandtes en urne (grav A, fra yngre bronzealder?), en stenlægning (B) samt centralgraven (grav C, fra ældre bronzealder per. 2) bestående af en jordfæstegrav i en stensat egetræskiste. (NM B 7596-7605).

Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Forstyrret rundhøj, 22-24 m. bred og 4,11 m. høj, anlagt på en naturlig bakke. Undersøgt af N01 i 1902. Skeletgrav øverst i højen (udateret), udgravet af lodsejer på forhånd. Formentlig to højfaser. Under udgravningen fandtes en urne (grav A, fra yngre bronzealder?), en stenlægning (B) samt centralgraven (grav C, fra ældre bronzealder per. 2) bestående af en jordfæstegrav i en stensat egetræskiste. (NM B 7596-7605).

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Forstyrret rundhøj, 22-24 m. bred og 4,11 m. høj, anlagt på en naturlig bakke. Undersøgt af N01 i 1902. Skeletgrav øverst i højen (udateret), udgravet af lodsejer på forhånd. Formentlig to højfaser. Under udgravningen fandtes en urne (grav A, fra yngre bronzealder?), en stenlægning (B) samt centralgraven (grav C, fra ældre bronzealder per. 2) bestående af en jordfæstegrav i en stensat egetræskiste. (NM B 7596-7605).

Fredningstekst
Ejerlav: Lunderskov-Gelballe. Høj, "Spidshøj", 3,3 - 3,5 x 22 - 24 m. Let forsænket top, mindre beskadigelser i siderne, iøvrigt velbevaret. Bevokset med fyrretræer og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 5,5 met. Tværmaal 27 met. Toppen noget affladet. Flere Steder i Overfladen Nedgravninger. En større Indgravning i den sydsydøstre Side, der dog næppe har naaet Højcentret. Foden er noget afgravet mod Nord.

1902 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 484/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Menneskeskelet fundet i "Spidshøj" (sb. 5) på "Spidshøjgård". Der var i den seneste tid foregået en del gravearbejde i den pågældende høj med forskelligt foremål for øje.

1902 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 484/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01: Menneskeskelet fundet i "Spidshøj" (sb. 5) på "Spidshøjgård". Der var i den seneste tid foregået en del gravearbejde i den pågældende høj med forskelligt foremål for øje. Ved anmelders besigtigelse af lokaliteten fandtes et brudstykke af en bøjlenål af bronze (NM B 7604) samt rester af et mindre lerkar (NM B 7605). Begge dele dateret til ældre bronzealder per. 2. Oldsagerne indsendt til N01.

1902 Museal udgravning
Journal nr.: 484/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, stærkt forstyrret af lodsejers forudgående graveaktivitet, 22-24 m. bred og 4,11 m. høj, anlagt på en naturlig bakke. Ved undersøgelsen udgravedes et firsidet felt øverst i højens midte, foroven 8x8 m. hvorefter feltet indsnævredes til 5x5 m. ned mod højens bund. Formentlig to højfaser med den af lodsejer udgravede skeletgrav tilhørende højens sidste fase. I den øverste del af højen stod en urne (NM B 7597, yngre bronzealder?) omgivet af sten og placeret på en flad sten (grav A). Bunden af et lerkar fungerede som urnelåg. Urnen indeholdt brændte ben samt mindst to forbrændte bennåle (NM B 7598-99). Endvidere afdækkedes en stenlægning (B) hvis formål ikke kunne afgøres. Centralgraven (grav C) bestod af en 4,4x3,8 m. stor stenlægning. Forstyrret. Under denne fandtes spor af en sammensunken grav, ca. 1,54 m. lang og 0,7 m. bred. Også forstyrret. I graven lå resterne af en stensat, formentlig overdækket trækiste af eg. Ingen skeletspor. I graven lå en pålstav af bronze (NM B 7600), en miniaturedolk af flint (NM B 7601), en itubrudt bronzedolk (NM B 7602) og en ildsten (NM B 7603). Desuden iagttoges tekstilrester. Oldsagerne dateres til ældre bronzealder per. 2. (NM B 7596-7605).

1902 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 484/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning indsendt til N01.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Spidshøj", 3.3-3.5 x 22-24 m. Let forsænket top, mindre beskadigelser i siderne, i øvrigt velbevaret. Bevokset med fyrretræer og græs, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Spidshøj". I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: En fodsti fra Ø over højsiden i S til V. Bevokset med græs og løvtræer især i hele højens periferi. Tidligere nævnt affald er fjernet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.42.79-Ø. S/H 05.11.79-Ø.

1997 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt materiale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Spidshøj; bronzealder; B 7604.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)