Dollerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190108-13

Fredningsnr.
35081

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nagbøl-Dollerup. Tingl.: 27/8 1912, P. Henneberg. Diplom. Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund på toppen. Høj, 3,5 - 3,6 x 15 - 17 m. I toppen og ned ad siden mod SSØ en større uregelmæssig, flad sænkning, iøvrigt ret velbevaret. Bevokset med græs, lyng og et par buske, i ager..
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 3.8 met. Tværmaal 16 met. Foden er stærkt afgravet paa alle Sider. I Toppen en stor Nedgravning, der strækker sig ud mod sydsydøst. Højen har oprindelig været betydelig større.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5-3.6 x 15-17 m. I toppen og ned ad siden mod sydsydøst en større, uregelmæssig, flad sænkning. I øvrigt ret velbevaret. Bevokset med græs, lyng og et par buske, i ager.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig og velbevaret. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Flere træer gror fordelt jævnt over højen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. diset vejr. Flyfoto S4042-F162/77. *** Nyberejsningstekst *** 15-04-1996: Høj anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Ujævnheder i overfladen. Bevokset med græs, nogle buske og løvtræer i brakmark. Rævehuller. Sagsbehandlerkommentarer: JBA: Genbesigtiget, pga. kreaturskade i 1993 som er rævehuller i følge NHJ. Besigtig med kikkert fra vej.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)