V. Vamdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190109-20

Fredningsnr.
35082

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Aner & Kersten 1986, no. 3829, p. 36-38: Undersøgt af V. Boye i 1892. (NM B 5210-16).

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/6 1936, Th. Bertelsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1937, H.C. Broholm på sydsiden. Høj, 3,2 - 2,7 x 17 - 18 m. I toppen 2 mindre, kedelformede sænkninger, flade afgravninger i sydsiden. Bevokset med 1 busk, lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1892 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. V. Boye, 1896, nr. 18, p. 67-68: Højene nr. 17-21 samt halvdelen af nr. 22 ligger på den jord (matr. nr. 7 af Horskjær) som hører til Vamdrup Vand- og Vejrmøller. Høj nr. 18-19 blev efter undersøgelsen tilkastet således at de atter fik deres hvælvede form. Høj nr. 18 udgravedes af V. Boye i 1892. Den var vel noget beskadiget ved gravninger i siderne (i den NV udkant var der opgravet større og mindre sten, og Vogterdrenge havde på flere steder i højen fundet "potter"), men havde dog så nogenlunde sin hvælvede form og beklædning af lyngtørv. Dens tværmål udgjorde 18,8 m., dens højde 3,5 m., imod N lå bunden ca. 47 cm. under markens overflade. Indenfor højfoden og 24 cm. over bunden blottedes imod N, S og SØ dele af en stenkreds, som stod på højkant, desuden en lille stenlægning. I den S udkant og i en dybde af 0,63 cm. under lyngtørven lå bunden af en oval stendynge, 4,4 m. lang, 2,5 m. bred og 0,63 m. høj; foruden noget trækul og spredte brændte ben fandtes brudstykker af en bronzekniv. I højens SØ side stod to stenomsatte lerkar som indeholdt brændte ben. Det ene var dækket af en omvendt lagt lerskål, imellem benene lå en bronzenål. I det andet kar, som var ornamenteret, lå en lerskål med bunden nedad, hvori lå en sten på de brændte ben. På tre andre steder fandtes skår af lerkar og brændte ben, ved det ene af disse desuden brudstykker af en bronzekniv. Det lader til at højen er blevet opført på det sted, hvor et af ligene er blevet brændt, og da i længere tid er blevet benyttet som gravplads. (NM B 5210-16).

1896 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Boye Nr.18. Herfra Bronzealdersfundet Mus.Nr.B.5210-16. Bevoksning: 1996: Græs

1898 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter Gravn. tilkastet, saa at de atter fik deres tidligere Form. Begge ca. 3 m høje [sb.nr.20-21]

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.2-2.7 x 17-18 m. I toppen 2 mindre, kedelformede sænkninger, flade afgravninger i sydsiden. Bevokset med en busk, lyng og græs, i ager.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Foto: F.05.26.79. *** Nyberejsningstekst *** 31-01-1996: Høj. 2,60 - 3m høj. Fladt afgravet top med to større huller og fortsat i flad afgravning nedover sydsiden. Bevokset med græs og en birk på sokkel i ager. Plejet til højfod (påtales af amt). Bevoksning: 1996: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)