V. Vamdrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190109-21

Fredningsnr.
35083

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Aner & Kersten 1986, no. 3830, p. 38: Undersøgt af V. Boye 1892. (NM B 5217-21).

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/6 1936, Th. Bertelsen. Diplom. Afmærkn.: MS 1937, H.C. Broholm på sydsiden. Høj, 2,2 - 3,0 x 20 - 22 m. I toppen meget bred, flad og ujævn sænkning. Bevokset med lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. V. Boye, 1896, nr. 19, p. 68: Højene nr. 17-21 samt halvdelen af nr. 22 ligger på den jord (matr. nr. 7 af Horskjær) som hører til Vamdrup Vand- og Vejrmøller. Høj nr. 18-19 blev efter undersøgelsen tilkastet således at de atter fik deres hvælvede form. Høj nr. 19 udgravedes af V. Boye i 1892. Den var hvælvet og bevokset med lyng. 24,5 m. i tværmål, imod S lå dens bund 47 cm. under markens overflade, men hævede sig jævnt fra alle sider mod midten, hvor højden udgjorde 3,14 m. Bunden var i Ø og S belagt med sten som dannede en brolægning, og 18,3 cm. over bunden blottedes en rektangulær stendynge; hvælvet i længderetningen, ca. 4,4 m. lang fra V til Ø, 1,4-1,6 m. bred og 0,89 m. høj. I den V ende og indtil 0,63 m. fra den Ø ende fandtes forrådnede træstumper, som af en planke, ovenpå bundstenene. Denne skønnedes at have været 3,8 m. lang og 0,94-1,3 m. bred. I den Ø ende lå trækul, men iøvrigt hverken ligrester eller oldsager. 0,99-0,81 m. under højens overflade stod i den S halvdel tre stenomsatte lerkar, som indeholdt brændte ben, i det ene fandtes desuden en bronzenål. Skår af et fjerde lerkar fandtes lige under lyngtørven og henimod den S udkant. (NM B 5217-21).

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Boye Nr.19. Bevoksning: 1996: Græs

1898 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra Bronzealdersfundet Mus.Nr.B.5217-21. Efter Gravn. tilkastet, saa at de atter fik deres tidligere Form. Begge ca. 3 m høje [sb.nr.20-21]

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.2-3.0 x 20-22 m. I toppen meget bred, flad og ujævn sænkning. Bevokset med lynd og græs, i ager.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Foto: F.05.28.79. *** Nyberejsningstekst *** Høj, afgravet top i ujævn overflade. Bevokset med græs på sokkel i ager. Plejet til højfod (påtales af amt). Bevoksning: 1996: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)