Store Kongehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190109-24

Fredningsnr.
35084

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Aner & Kersten 1986, no. 3832, p. 38-42: Udgravet i 1861. (NM 25712-24).

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Barnegrav.

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Stammekiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kultanlæg, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meget anselig høj, "Store Kongehøj", 40 - 45 m i N-S, 30 - 35 m i Ø-V, 1,3 - 2,0 m høj, enkelte steder op til ca. 3,0 m. Omtr. af firkantet form, men med en spids mod SØ. Ret stejle sider. Det indre noget ujævnt, højest mod V, planeret på den østre halvdel. Bevokset med grantræer, lærketræer, buske, græs og lyng, i ager. 2 telefonmaster på højen, med tråde i N-S.
Undersøgelsehistorie  (7)
1861 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På kong Frederik den Syvendes befaling udgravede proprietær F.A.C. Thomsen "Store Kongehøj" i Vamdrup. I højtoppen stod flere urner med brændte ben, to af dem fra bronzealderen. Lidt dybere lå et menneskeskelet, men det vides ikke, hvor det præcis blev fundet. På højens bund stod fire egekister, A-D. Grav A lå i retning NV-SØ og bestod af en dobbelt egekiste, anbragt på tre egeplanker. For enderne var der nedrammede egepæle. I kisten var der svage spor af et ubrændt lig og af den dødes klædedragt, der bl.a. omfattede en hue, som var syet omkring en tynd træring. Liget havde været dækket af et tæppe, holdt sammen af en trænål. I kisten lå et bronzesværd i skede, en bæltekrog af bronze og to træskåle, hvoraf den ene var dekoreret med indslåede tinstifter. Grav B, der givetvis var en barnegrav, lå i retning NØ-SV og bestod ligeledes af en dobbelt egekiste, omgivet af håndstore sten og anbragt på tre egeplanker. I kisten lå et opløst ubrændt lig, nogle rester af uldtøj samt en barkæske. Sydvest for denne kiste fandtes en mærkelig stensætning bestående af en række større og mindre sten. Derfra udgik en halvkreds af sten mod syd og fra denne endnu en halvkreds, således at de til sammen dannede en slags ottetalsfigur. Der var ingen fund i stensætningen, som sikkert har været anvendt i forbindelse med begravelsesritualer. Grav C lå nordøst for grav A, i retning NV-SØ og var omgivet af sten. Egekisten indeholdt et ubrændt lig samt en bronzedolk med tilhørende træskede. Den sidste egekistegrav, grav D, lå i retning NV-SØ og var omgivet af en rektangulær stenramme. I kisten var der spor af et ubrændt lig, af klædedragten og af det dyreskind, den døde havde været indsvøbt i. Af gravgaver fandtes en bronzedolk med træskede og dupsko af bronze. Tæt ved kisten lå en stor dyreknogle, som dog muligvis var af nyere dato.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Kongehøj". Herfra Bronzealdersfundene Mus. Nr. 25710-11 og 25712-24.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig høj, "Store Kongehøj", 40-45 m i nord-syd, 30-35 m i øst-vest, 1.3-2.0 m høj, enkelte steder op til ca. 3 m. Omtrent af firkantet form, men med en spids mod sydøst. Ret stejle sider. Det indre noget ujævnt, højest mod vest, planeret på den østre halvdel. Bevokset med grantræer, lærketræer, buske, græs og lyng, i ager. 2 telefonmaster på højen, med tråde i nord-syd.

1988 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Store Kongehøj". Tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højens periferi fortrampet af heste og køer; ligeledes den V-lige del af højens indre, som er det højeste punkt. En del henkastede ting, som nok skyldes, at højen også er legeplads. Kreaturerne har fri passage over hele højen, som tydeligvis forfalder mere og mere. Der bør gribes ind. Beskadigelser: Randbeskadigelser, hul i top, ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F.05.30.79. Flyfoto S4066-F164/166. *** Nyberejsningstekst *** 31-01-1996: "Store Kongehøj", som fritekst af 1955. Kreaturbeskadigelser nu tilgroede. Affald fjernet undtaget et meget stort rør af rustent jern på topfladen mod øst (påtales af amt). 2 m beskyttelseszonen er kun stedvis overholdt rundt om (påtales af amt). En større dynge med jord og byggebrokker er placeret i kanten af gårdparcellen SSØ jor højfoden indenfor 100 m zonen. I 100 m zonen ligger muligvis også en stor nyere borgport/lade og en ny silo SØ for højen. (alt påtales af amt). Sagsbehandlerkommentarer: Bygning og silo ej på 4-cm kort af 1978. OBS. Nyt matr.nr. 1f, Hastrup by.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (2)
Aner,E. & Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band VIII. Ribe Amt
1986

Boye,V.
Egekistegrave i Danmark
1896