Vamdrup Kirkegaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190109-31

Fredningsnr.
35085

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 - 3,8 x 32 - 34 m. Affladet top. Omtrent midtvejs en bred afsats hele vejen rundt, iøvrigt velbevaret. Foden mod S og Ø delvis kantsat med tilhugne granitsten. Bevokset med træer og græs, på kirkegård.
Undersøgelsehistorie  (4)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 3,7 met. Tværmaal 35 met. dens oprindelige Dimensioner lade sig ikke angive, idet den er bleven paa forskellig Maade afgravet og forandret for at tjene som Fundament for Kirkens Klokkestillads. Bevoksning: 1996: Græs

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5-3.8 x 32-34 m. Affladet top. Omtrent midtvejs en bred afsats hele vejen rundt, i øvrigt velbevaret. Foden mod syd og øst delvis kantsat med tilhugne granitsten. Bevokset med træer og græs, på kirkegård.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: På top opstillet en flagstang, som der ikke synes at være givet dispensation for; denne ser helt ny ud - bør påtales og fjernes. På højen ingen træer mere. Beskadigelser: Affladning af top. Omgivelser: Kirkegård, trafik. Foto: F.05.24.79. Flyfoto S4042-F165/115. *** Nyberejsningstekst *** 31-01-1996: Høj. Som beskrevet 1954 og 1979. Flagstang står stadig på top. Tilføjelse: Omtrent midt på nordlig og sydøstlig højside lige nedenfor afsatsen er placeret to projektører på nedgravede metalbøjler. Bevokset med græs på kirkegård, mellem og nogle få meter fra, den nordlige højfod og kirkegårdsdiget er opført et kapel i røde mursten og tegltag, med kælder (påtales af amt). Der har tidligere stået et klokketårn på højtop (set på foto 1919). I 1919 ses kapel ikke. Sagsbehandlerkommentar: JBA: Påtale: Projektører flyttes udenfor fod + forespørgsel om kapel byggeri (nævnes). Flagstang "godkendt" af Thorvildsen i 1974 jfr. 6298 JFU. Bevoksning: 1996: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)