Trælborg
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190110-2

Fredningsnr.
330816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: fredet 1947 under 2. afd. Afmærkn.: 2 FM-mærkepæle på den SØ-lige del af volden. Ringvold "Trælleborg", 50 - 55 m i diam. Voldkernen 5 - 6 m bred, 0,6 - 1,2 m høj. Nordvestsiden ret udvisket. Svage spor af en grav uden om ringvolden. Bevokset med enkelte store træer på den sydøstlige del og tæt bøgepur på re- sten. Matr.nr. 5e: Ringvold "Trælleborg" i skel til matr.nr. 1b, Veerst by.
Undersøgelsehistorie  (10)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Veerst Skov i Hjørnet af Sognet ligger en stor, ganske lav og utydelig Ringvold, som Befolkningen kalder Trælleborg. Den ligger for en Del i tæt Gran..skov, saa at hverken Form eller Diameter lade sig nøie bestemme. Diameteren kan vel være 60 met. Høiden er meget vexlende; i det høieste 1,00 met.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1947 Museal udgravning
Journal nr.: 606/56; 735/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På foranledning af indberetninger fra lærer J. Kvist lod direktør P. Nørlund i 1947 foretage en mindre undersøgelse ved B. S. Christiansen og O. Voss. Ved denne undersøgelse blev der lagt en grøft vinkelret på volden; denne prøvegrøft var 1,5 m. bred og ca. 26 m. lang og gik fra anlæggets centrum ud til den yderste af de to voldgrave. Desuden tømtes ca. 3 m. af den inderste voldgrav. I en grube på indersiden af volden fandtes et helt lerkar af germansk jernalders karakter og under volden og i voldgraven fandtes en hel del lerkarskår, heriblandt et større brundstykke af et hankekar. Beretning om undersøgelsen blev afleveret til P. Nørlund. En tilsvarende beretning vil blive udarbejdet til N01. Oldsagerne blev anbragt på 1 afd. i det gule palæ.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ringvold "Trælborg", 50-55 m i diameter; Voldkernen 5-6 m bred, 0.6-1.2 m høj. Nordvestsiden ret udvisket. Svage spor af en grav uden om ringvolden. Bevokset med enkelte store træer på den sydøstlige del og tæt bøgepur på resten. 2 FM-mærkepæle på den sydøstlige del af volden.

1956 Museal udgravning
Journal nr.: 606/56; 735/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ringvold fra germansk jernalder. Undersøgt 19/8-18/9 1956. 3/4 af anlægget blev målt op. Undersøgelsen viste at voldgraven var af meget varierende bredde fra ca. 1,5 m. i SV til 2,7 m. i N. Ringvolden lå på faldende terræn, højst i N hvor voldgraven var særligt bred, og lavest i SV hvor voldgraven var smal. Overalt i voldgraven fandtes lerkarskår samt enkelte dyreknogler. Inden for voldgraven blev ca. 62 kvm. afdækket. Under voldfylden registreredes halvdelen af et hus af Trelleborg-type med buede vægge, 8,5 m. langt, ca. 4 m. bredt på midten og ca. 3 m. bredt ved enderne. Midt i huset lå en lerarne på 0,8x1,05 m. omgivet af en ca. 20 cm. bred træplanke på hver side. Huset var Ø-V orienteret med den østlige halvdel under volden og den vestlige halvdel inden for denne. I den halvdel af huset som lå inden for volden registreredes hverken det sammenhængende trækulslag eller det ovenoverliggende rødbrændte ler. Det lerkar som blev fundet ved udgravningen i 1947 viste sig at have hørt med til huset sammen med en næsten helt opløst bronzefibula.

1956 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 735/57; 606/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. diverse avisudklip fra "Kolding Folkeblad", "Jydske Tidende" og "Berlingske Aftenavis" om fundet.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 606/56; 735/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse indsendt til N01.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)