Klinten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190202-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Votivfund, Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundet indsendtes af sognepræst H.F. Feilberg, der samtidig meddelte, at der mange steder i skrænten ned mod mosen fandtes "brandpletter med potter".

1884 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en lod i et moseområde kaldet Klinten gjorde en fattig husmand, Eskild Pedersen, et guldfund bestående af 12 brakteater, fortrinsvis af type A, et hængesmykke med indfatning til en nu forsvundet smykkesten, et mundblik med dyreornamentik samt en rød glasperle.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Findestedet for C 5527-33, 13 Guldbracteater, Beslag af en Sværdskede, en Glasperle (det bekendte Darumfund). Findestedet er et Moseskifte, "Klinten", tæt ved den faste Bakkeskrænt. Sagerne fandtes tæt sammen i en lille Dynge, 3/4 Al. under Engens Overflade; Bracteaterne laa, som om de havde været trukket på en Snor; der var noget Egetræ derved, men om det var en Stub, kunde ikke afgøres. Efter at Fundet var gjort, blev Stedet omhyggeligt undersøgt; der fandtes nogle Perler af Glas. Fundet gjordes 1884.

Litteraturhenvisninger  (0)