Sdr. Bøel

Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190203-113

Fredningsnr.
35051

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 12/10 1923. Niels Pallesen. Diplom Afmærkn.: MS (1924, Hans Kjær) i S. Jættestue. Høj: 2,8 m høj, 14 m i N-S, 17 m i Ø-V. Ved S-siden er der på hver side af gangens åbning 4 randsten synlige. Der er flere åbne brud i højfoden som følge af kreaturers nedtrampning. Enkelte ubetydelige huller i NØ-side og lige N for toppen. Græs i ager. Kamret: En kort gang med een sidesten i øst og top i vest og uden dæk- sten fører fra syd ind til kamrets sydende. Kamret er rektangulært: 2,8 m i N-S, 1,4 m i Ø-V. Rummet dannes af 3 bæresten i hver langside, 1 i nordenden og 1 (øst for gangen) i sydenden, samt 2 dæksten. Tør- mur findes mellem sidestenene. Højden af kamret er mod N 0,9 m, ved mid- ten og mod S 1,4 m.
Undersøgelsehistorie

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.80 M. høj, 28 M. i Tværmaal. I Top til S.V. en større Indsænkning; i Fod og Side mod Ø. dybe Kulegravninger. Fod mod V. afgravet. Formen i det hele uregelmæssig. I Siden mod S.V. en Tjørnebusk. Lyng- og Græsgroet. I Ager.

1923 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue.

1923 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue. Høj: 2,80 høj, 14 m i nord-syd, 17 m i øst-vest. Ved sydsiden er der paa hver side af gangens åbning 4 randsten synlige. Der er flere åbne brud i højfoden som følge af kreaturers nedtrampning. Enkelte ubetydelige huller i nordøstsiden og lige nord for toppen. Græs i ager. Kammeret: En kort gang med en sidesten i øst og to i vest og uden dæksten fører fra syd ind til kammerets sydende. Kammeret er rektangulært: 2,80 m i nord-syd, 1,40 m i øst-vest. Rummet dannes af 3 bæresten i hver langside, 1 i nordenden og 1 (øst for gangen) i sydenden, samt 2 dæksten. Tørmur findes mellem sidestenene. Højden af kamret er mod nord 0,90 m, ved midten og mod syd 1,40 m. Fredl. 12/10 1923. M.S. i syd. Jrnl. 446/55 om till. til beplantning.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Kammeret tømtes for løs fyld. Opmåling og tegning. Tørmure blev repareret. Strandsand lagt på gulvet. Højen reguleredes med den udtagne fyld fra kammeret.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2023 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
En dyregang i jættestuens gravkammer blev stoppet til og fyldt med småsten.


Billeder

Indgangspart til stenkammeret set fra S
Indgangsparti set fra N
Stenkammergraven set fra SØ
Stenkammergraven set fra SV
Stenkammergraven set fra NV
3220