Jernvedlund By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190205-36

Fredningsnr.
35059

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Jernvedlund, matr.nr.7m : Høj i skel til matr.nr.2a af Jernvedlund, Jernved sogn. Høj, 3,5 x 25 m. Gennem toppen en ca. 5 m bred og indtil 0,8 m dyb, tilgroet gravning. N for toppen en 2 m vid og 1,2 m dyb gravning, hvori flere rævehuller. I N-, V. og S-siden flere rævehuller.I SØ- siden en større, nu tilgroet afgravning. Foden overpløjet i V. Græs- groet på skel i ager. NM.I.: I nordvest- og sydsiden flere rævehuller.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lidt høinende Terrain en stor, rund Hedehøi med Gravning midt i og ud mod Sydøst. Tværmaal 74 Fod, Høide omtrent 10 Fod.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.50 M. h., 25 M. i Tværm. Gennem Toppen en ca. 5 M. br. og indtil 1.20 M. dyb, tilgroet Gravning. Mod V. nær Top en 0.5 M. br., rendeformet, tilgroet Gravning. Mod SØ overfladiske, uregelmæssige, tilgroede Gravninger. Lynggroet; i Ager. Ved Foden mod S. ender et Dige.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 449/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 25 m. Gennem toppen en ca. 5 m bred og indtil 0,80 m dyb, tilgroet gravning. Nord for toppen en 2 m vid og 1,2 m dyb gravning, hvori flere rævehuller. I nordvest- og sydsiden flere rævehuller. I sydøstsiden en større, nu tilgroet afgravning. Foden overpløjet i vest. Græsgroet på skel i ager. Journ. 449/55. om beskadigelse. Påtalt.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)