Toskjeppe Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-8

Fredningsnr.
41199

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Enkelte fodkredssten synlige. Beplantet i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høj Banke en stenomsat Gravhøj, som Skovkulturen forøvrigt har gjort temmelig ukjendelig. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beplantet i Skov. 1 x 10 m. Enkelte Fodkredssten synlige.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jordhøj, 1,5 x 13,0 x 13,0 m., beliggende på toppen af naturlig banke. En randstenskæde bestående af ca. 0,5 m. store sten er delvis synlig (med ca. 23 sten) i niveau 1,5 m. under højens top og antages at udgøre højfoden, der dog på den mod alle sider affaldende bakketop iøvrigt er vanskelig at fastlægge præcist. Især set fra N og Ø synes højen væsentlig større. På højen temmelig meget kvas, der slører højprofilen og evt. burde ryddes. Umiddelbart SV for højen et lidt lavereliggende fremspring i den naturlige bakke, brat faldende mod tre sider. Denne formentligt naturlige forekomst er på 4 cm.-kortet afmærket med den geodætiske signatur for "høj". I skovbunden på og omkring højen temmelig meget flintaffald samt spredtliggende større sten (0,5-1,0 m.). Bevoksning: 1982: Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 12652
Langelands Museum
I anledning af træfældning besøgtes højen, der stadig har en næsten intakt randstenskæde.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)