Bredelands marken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-1

Fredningsnr.
411913

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/12 1898 (Grevinde S. Lerche) 28/2 1948 Afmærkn.: MS (1913, stud. mag. Nordmann). Langdysse bevokset i ager. Orienteret nø-sv, ca. 18 x 7,5 m. De fleste randsten væltede. To kamre, heraf det nordøstlige med stor dæksten, det sydlige med sprængte rester af dæk- sten i kamret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellem tvende høje Banker ligger en forstyrret Langdysse i Retningen NØ.-SV. c. 56-60' l. 23-25' br. Randstenene ere ikke af nogen betydelig Størrelse. I Jordforhøjningen indenfor ses to runde Gravkamre, det ene c. 23' fra den s.v. Ende (maalt til Midtpunktet) er noget aflangt i Retningen SØ-NV 9'6" l. bygget af 9 Sidestene; det mangler Dæksten. Fylden i det ligger saa højt at kun Sidestenenes Top rager frem. Det andet Gravkammer, der ligger 42' fra den s.v. Ende er 8'6" l. bygget som hint af 9 Sidestene men dækket af en meget kolossal Overligger 32'8" i Omkreds; den er flad Ovenpaa men uden Ristninger. Sidestenene rage kun lidt frem af Jordfylden. Dyssen er fredlyst af Egeløkkes Ejer. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse bevokset i Ager or. NØ-SV. De fleste Randsten væltede. To Kamre, heraf det nordøstlige med stor Dæksten, det sydlige med sprængte Rester af Dæksten i Kamret. 60 x 25 Fod.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj i ager, 2,5 x 22,0 x 9,5 m., bevokset langs randen af det udyrkede område med gamle ege. Selve højområdet nylig ryddet for krat; rydningsbunkerne af kvas ligger langs højranden, hvor en del krat endnu står. Orienteret ca. NNØ/SSV. 2 kamre: Det N-lige polygonalt, sat af 8 bæresten, hvoraf de to danner gangens udmunding i kammeret. Gangen herudover sat af to par bæresten, dæksten mangler. Over kammeret én stor, delvis sprængt dæksten in situ, 3,5 x 3,0 m., ca. 1 m. tyk. Gang mod Ø. På dækstenen 3 skåltegn. S-lige kammer ligeledes polygonalt, sat af 8 bæresten og med Ø-vendt gang, konstruktion som N-kammeret. Dæksten mangler dog over både gang og kammer; rester af en sådan ses i kammeret. Højens længde ikke klart påviselig; bredden angivet ud fra bevarede randsten i Ø og V. S-lige del af højområdet (med S-lige kammer) bør ryddes og kvas fjernes fra hele højområdet. ** Seværdighedsforklaring ** Meget romantisk udseende og beliggenhed af stor landskabelig virkning (jvf. foto 02:08). Instruktivt eksempel på megalit med polygonale kamre. Samspil med nr. 4119:14. Offentlig adgang ønskelig. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)