Lille Selle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-2

Fredningsnr.
411914

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, med to jættestuekamre. Orienteret nø-sv. Af det vest- lige kammer ses top af 12 sidesten (1,75 x 7 m), af det østlige kammer 9 sidesten (1,75 x 6 m). Sprængte rester af dæksten i østkamret, hvis vestende er øde- lagt. Bevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et c. 16'6" l 4'6" br. firkantet Gravkammer, aflangt i Retningen NØ-SV, bygget af anselige Sidestene, men manglende Dæksten. Jordfylden ligger højt indeni dets, som udvendig langs Sidestenene; den er meget overgroet med Tjørn. Fredlyst af Egeløkkes Ejer. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, bevokset i Ager, med to Jættestuekamre. Or. NØ-SV. Af vestlige Kammer ses Top af 12 Sidesten (1,75 x 7 m), af østlige Kammer 9 Sidesten (1,75 x 6 m). Sprængte Rester af Dæksten i Øst-kamret, hvis Vestende er ødelagt.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal udgravning
Langelands Museum
Indeholder 2 jættesturer, udgravet og restaureret 1951 af Langelands museum. I begge kamre fandtes et ca. 15 cm tykt gravlag uden bevarede knogler. Begge kamre var uden dæksten.

1951 Museal restaurering
Langelands Museum

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 653/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med 2 rektangulære jættestuekamre orienteret Ø/V. Ø-lige kammer 5,0 x 1,7 m. (indvendigt mål), sat af 10 bæresten. Dæksten mangler helt. Gangåbning mod S; gangens bæresten mangler, men en 3,0 x 1,2 m. gang er markeret med løst opsatte stenfliser (tørmursfliser?). V-lige kammer 5,0 x 1,9 m. (indv.) med 10 bæresten in situ. Ø-gavlen mangler helt, ligeledes dæksten. Gang mod S; en større sten i gangens V-side næppe primær. Herudover i gangens V-side en tilsvarende stenflise-markering som beskrevet under Ø-kammeret; ingen synlig markering i gangens Ø-side, der dog efter terrænformationen synes at have været (restaureret til) 1,1 m.'s bredde. V-kammeret anvendes til vildtfodring og skæmmes af et primitivt "halvtag" bestående af rafter med påsømmet pandeplade, løst oplagt på bærestenene. S-lige højfod markeret ved 5 små randsten i ret linie; højens udstrækning ikke påviselig mod N, Ø og V. Målene angiver derfor hele det udyrkede ovale område, hvori højen ligger, men som mod Ø og V går tæt på (indtil et par m. fra) kamrenes gavlsten. N for Ø-kammeret og V for V-kammeret på højoverfladen flere større sten, alle i sekundært leje. Aftalt med lodsejeren, at vildtfodringsanlægget senest 1.5.83 vil være fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor landskabelig virkning i stærkt kuperet terræn, romantisk beliggende. Samspil med 4119:13. Instruktivt eksempel på jættestuekamre af rektangulær type. Offentlig adgang ønskelig. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)