Tranens Væne Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-5

Fredningsnr.
41197

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 14 m. Beplantet, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær Strandskrænten en større [sb.5] og en lille Høj [sb.6] , NV herfor en helt overgroet Høj med Stene i Randen [sb.7A]. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beplantet i Skov. 1,75 x 14 meter.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jordhøj, 2,0 x 15,0 x 15,0 m., i blandet bevoksning. 4 randsten synlige. En højsignatur SØ for denne høj på 4 cm.-kortet skyldes evt. fejlagtig placering af nr. 4119:6 herpå. Kysterosion vil true højen inden for et kortere åremål, idet afstanden mod V ud til kanten af stærkt erosionspræget klint kun andrager 5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i vindblæst bøgeskov/krat ved kyst. Samspil med 4119:6. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)