Gjetterupgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190208-76

Fredningsnr.
330516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 22 m. Meget ujævn overflade; i toppen hul, 3 m bredt, 1 m dybt. Større afgravninger i vest, øst og sydøst. Hele sydsiden noget afgravet. Stærkt fortrampet af kreaturer. Græs og enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1907 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.80 M. høj, 23 M. i Tværmaal. Toppen overfladisk afgravet. I S. Højhalvdel talrige, dybe Kartoffelkuler. Fod mod Ø. nedpløjet. En Del af Side og Fod mod N. velbevaret. Lyng- og Græsgroet. Liggende i Ager.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 22 m. Meget ujævn overflade; i toppen hul 3 m br., 1 m dybt. Større afgravninger i V, Ø og SØ. Hele sydsiden noget afgravet. Stærkt fortrampet af kreaturer. Græs og enkelte træer i ager.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)