Toskjeppe Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-9

Fredningsnr.
41198

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Kreds af store tætsluttende sten beliggende i skov. Indv. mål: Ø-V 3,40 m; N-S 3,20 m. I S mangler to sten, der mu- ligvis er de sten, der ligger ved kredsen. I NV en større, væltet bautasten (1,20 h).
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod NV ligger en lille uregelmæssig Runding med større Stene 5 Skridt vid, tvivlsomt om Oldtidsminde. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kreds af store tætsluttede Sten beliggende i Skov. Indv. Maal Ø-V 3,40 m; N-S 3,20 m. I Syd mangler to Sten, der muligvis er de Sten, der ligger ved Kredsen. I NV en større, væltet Bautasten (1,20 m h.)(Bautastenen bør rejses og et Træ i Midten fældes).

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, 1,0 x 5,0 x 5,0 m., af lidt uregelmæssigt cirkulært omrids, sat af sten 1-1,5 m. store, ikke udpræget opretstående med undtagelse af en enkelt, let udvæltet bautasten i anlæggets N-ende. 10 sten in situ i kredsen, der mod S har en ca. 2 m. bred åbning. Andre sten af tilsvarende størrelse ligger i og umiddelbart omkring anlægget. Inde i anlægget et stort træstød af et nyfældet bøgetræ. Beliggende i nyfældet højskov, der må forventes tilplantet i en ikke fjern fremtid. Under besigtigelsen ryddedes en del småkrat i anlæggets N-lige del. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)