Egelykke Kohave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-10

Fredningsnr.
411911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1 x 10 m. Beplantet i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Banke en træbeplantet Gravhøj. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beplantet i Skov. ca. 1 x 10 Meter.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jordhøj, 2,0 x 18,0 x 18,0 m., monumentalt beliggende på bakketop i skovparcel ryddet for 5-10 år siden, men nu nytilplantet med gran, hvorved beliggenheden snart vil blive sløret. Ingen tilplantning af selve højen (men dog helt hen til dennes højfod). Ingen synlige randsten. Ca. 30 m. Ø for højen er et anlæg af ukendt art under opførelse (§ 53!), idet der her er støbt et lille fundament, cirkulært, ca. 50 cm./diam., med istøbt jernkonstruktion til fastholdelse af et eller andet. 4 stk. 15-20 m. lange, nyafbarkede og imprægnerede granstammer lå ved fundamentet og skal utvivlsomt indgå i konstruktionen, mulig en art udsigtstårn. Ved henvendelse til ejeren, greve Wenzel Knuth, Egeløkke, oplyste denne, at han agtede at opføre et udsigtstårn på stedet, og at han ville søge lovliggørende tilladelse hertil via fredningsnævn. Grev Knuth var ikke til sinds frivilligt at opgive sit tårn. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)