Øster Gjerndrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-60

Fredningsnr.
330632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Øster og Sønder Gjerndrup. Høj, ca. 2 x 15 m; hul i top.
Undersøgelsehistorie

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mt. No. 2. Høj, bevokset med Lyng og Egekrat. Udgravet ved et Hul i Toppen. Intet Fund kendes. 2 met. høj, 15 met. i Diameter.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; hul i top.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Museal besigtigelse
Museet på Sønderskov
I forbindelse med Museet på Sønderskovs undersøgelser af udvalgte fortidsminder i de stormfaldsramte skove, blev der foretaget en besigtigelse. Højen er ca. 16 - 18 meter i diameter og ca. 2 meter høj. Henligger i skov. Der bør foretages en tinglysning af gravhøjen.

2001 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DKC-registreret samt fundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 1061 og RAS D. 173/00.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra N
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Foto, oversigt