Helgetoft Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-28

Fredningsnr.
411919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 4119-19, 4119-18 Dyssekammer, fritstående. Orientering Ø-V. 2 sidesten i N og S. Ingen ende- eller dæksten. I skov. Stenrester af endnu et kam- mer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her skal være sløjfet en "Stendysse". Bevoksning: 1983: Løvtræer

1875 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer i Skov or. Ø-V. To Sidesten i N og S. Ingen Ende- eller Dæksten. (Nærved sprængte Stenrester af endnu et Kammer).

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal udgravning
Langelands Museum
Langdysse undersøgt 1949 af Langelands Museum. I det sydligste kammer fandtes sen Jættestuetidskeramik, i det nordlige 3 Lancetf. Flintdolke, spydspids og Dolktidskeramik. Udenfor Randen i Ø. en 14 m lang, 3 m bred Stendynge, iblandet Flintsager fra sen Jættestuetid; under Stendyngen skaarlag fra ældre jættestuetid.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, 1,2 x 24,0 x 21,0 m., hvori et Ø/V-orienteret dyssekammer, af hvilket kun de to langsider består, med hver 2 små bæresten. Ingen gavl- eller dæksten. Ca. 5 m. SØ for kammeret ses en meterhøj stående sten, ved siden af den en anden, delvis jorddækket sten - muligvis rest af endnu et kammer ? Ca. 5 m. SV for kammeret ses en stor, i flere stykker udkløvet sten, evt. rester af kammerets dæksten ? Flere enkeltliggende, tildels sprængte, større sten i højperiferien er antagelig randsten. Desuden ses adskillige sammenhobede dynger af hånd- til hovedstore sten på og omkring højen. Stærkt præget af stormfald, med store rodvæltere på og omkring højen. Overordentlig tæt tilgroet med ahornris (ca. 15-20 pr. kvadratmeter, 1,5-3,0 m. høje). Bør soigneres og evt. undersøges. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)