Øster Gjerndrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-72

Fredningsnr.
34069

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ø.Gjerndrup. Tingl.: 11/7 1913. Gdr. Jens Nissen Andersen. Diplom Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund. Høj, ca. 1,5 m høj og ca. 13,5 m i tværmål. Mod syd 2 flade af- gravninger; foden noget afgravet i nord og øst. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mt. No. 3d. Høj, lynggroet i Ager. Afgravet langs Foden. Udgravet ved et Hul i Toppen. Intet Fund kendt.1,50 met. høj, 13,5 met. i Diameter.

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 13,5 m. Mod S 2 flade afgravninger; foden noget afgravet i N og Ø. Lyng i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)