Lejbølle
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-20

Fredningsnr.
411915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 10 m. I stub. Rævegrave.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Skov. 1/2 x 10 m. I begge Høje Rævegrave. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, 0,5 x 9,0 x 9,0 m., i gammel, helt forgroet gærdselskov med tildels udgået hassel- o.a. krat samt overstandere af eg og poppel. Beliggende tæt N for 4119:16. Mod NØ og Ø mulige rester af en fodkrans. Højen har let affladet til konkav top, muligvis som følge af subrecent plyndring. Kunne evt. soigneres for kratvækst. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)