Tirslund-Stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-143

Fredningsnr.
340649

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
KAMPESTEN Kampestenen er beliggende i et lille egekrat ved Tislund, og ligger ved den søndre side af den almindelige landevej. Den synlige del over jorden er 7 1/4 alen høj, og omkredsen forneden 24,5 alen. Fra deklarationen af 6.7. 1832: Da der er sandsynlighed for, at den (kampestenen) (og en allerede fredet sten, der ligger ved Læborg) have været bestemte til Thyras gravhøi, og da mulig netop er en af disse sten, sagnet beretter, at Kong Harald Blåtand var ved at flytte til sin moders grav, da han blev underrettet om sønnens oprør, ønskes den fredet. Sagn Tirslund store sten skulle have været ind på Jelling Høje, og den blev sat på en jernbåre, men kæmperne, der skulle trække den, kørte fast, og så blev den stående på samme båre og står i samme stilling endnu. Der er mange varianter af dette sagn. Stenen synker dybere og dybere i jorden, og der siges, at den der kan flytte den, vil finde en stor skat under den. Da Føvling Kirke blev bygget, kastede en trold Tirslundstenen efter kirken, men den blev liggende på halvvejen. En kæmpe ved Brørup Kirke ville slå tårnet af Føvling Kirke, fordi han selv ikke havde noget tårn på sin kirke. Stenen faldt for tidligt til jorden og kom til at ligge i Tirslund. Der er mang varianter af dette sagn. Da Føvling Kirke blev bygget, boede der en trold i Vorbasse. Da han så kirketårnet, ville han knuse det med stenen, men idet han skulle til at kaste den, kom hans broder og sagde, at deres bedstemoder var død, og da de skulle arve efter hende, blev trolden så glad, at han kastede ikke hårdt nok til, så stenen faldt ned i Tirslund. Mads Lidegaard, 1994, Danske sten fra sagn og tro, (DK2682): "Øverst i stenen er indhugget en fugl, 47 cm lang, som menes at være en helleristning af kultisk art fra yngre jernalder. Den kan dog også være et kristent symbol."
Undersøgelsehistorie  (4)
1862 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tirslund-Stenen. F.M.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)