Sønder Skov Hovedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-9

Fredningsnr.
35073

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 m x 15 m (Ø-V) - 13 m (N-S). 0,8 m dyb sænkning i top, diameter 5-6 m, ført igennem til højsiden i nord. Fod og side stærkt nedtrampet af kreaturer (får) hele vejen rundt med tildels lodretstående brud i 0,5-1 m's højde og 2-3 m inden for højfoden. Beskadigelsen er stærkest i syd og især nord. Beplantet med gran, i ager (græsareal).
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lynggroet i Ager. Foden stærkt afgravet, siderne nedskredne. Større Indgravninger fra Nordsiden og i Toppen, vistnok til Bund. 2,40 met. høj, 14 met. i Diameter. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.: F.1655/67
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 2 m x 15 m (Ø-V) - 13 m (N-S). 0,80 m dyb sænkning i top, diameter 5-6 m, ført igennem til højsiden i nord. Fod og side stærkt nedtrampet af kreaturer (får) hele vejen rundt med tildels lodretstående brud i 1/2-1 m's højde og 2-3 m inden for højfoden. Beskadigelsen er stærkest i syd og især nord. Beplantet med gran, i ager (græsareal).

1970 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stærkt destrueret højrest; fortrampet og ødelagt af kreaturer ovenpå og hele periferien rundt. Bevokset med ældre graner, der holder på at vælte, da rødderne er blottede p.g.a. dyrenes tramp. Fredningen er klart overtrådt. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Omgivelser: Græsmark. Foto: Farve, 04, neg.nr. 38, set fra NV. Flyfoto S4060-F164/120. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)