Helletoft Fredskov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-28

Fredningsnr.
411918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj med jættestue, ca. 10 x 17 m, 1,5 m h. Af kamret ses toppen af 11 sidesten (indv.mål: 2 x 7 m). Lave randsten (N 11, V 1, S 2, Ø 1). I skov. Orienteret N-S.
Undersøgelsehistorie  (6)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj med Jættestue i Skov. Or. N-S og c. 10 x 17 m, 1 1/2 m h. Af Kamret ses Toppen af 11 Sidesten (indv. Maal 2 x 7 m). Lave Randsten: N 11, V 1, S 2, Ø 1. (Bør udgraves ved Lejlighed).

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal udgravning
Langelands Museum
Jættestue, undersøgt af Langelands Museum 1948-49. I kamret sager fra sen Jættestuetid og Dolktid; under stenpakning foran stort keramikfund fra ældre jættestuetid.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i langhøj, 1,8 x 20,0 x 10,5 m. Kammeret mangler alle dæksten, men er iøvrigt intakt; over gangen 1 dæksten (ud af sandsynligvis 3) in situ. Orienteret N/S med gang imod Ø. Jættestuekammeret 7,8 x 2,0 m., tilnærmet rektangulært, sat af 16 bæresten. Gangen 3,8 m. lang og indtil 1,0 m. bred. Ca. 8 bæresten kan skelnes (usikkert på grund af vegetation). Højen rektangulær, hist og her synlige randsten; et intakt randstenskæde-forløb ses omkring NØ-hjørnet. I ryddet lysning i ungskov (nyplantet efter stormfald ca. 1968). Undersøgt og publiceret af H. Berg. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret jættestuekammer uden dæksten; klar og instruktiv grundplan. Smukt beliggende, men under vanskelige adgangsforhold. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj beliggende i skov

Litteraturhenvisninger  (0)