Nørbølling

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-34

Fredningsnr.
340634

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/1 1884. Købt. Afmærkn.: MS 1892, på toppen. Høj, 1,8-2 x 15-16 m. Overfladen lidt ujævn. I sydsiden af højen ses en halv snes mindre randsten, i nordsiden en enkelt. Græsklædt i ager. Højfoden beskadiget.
Undersøgelsehistorie

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. F.M. [[1884]] (Fortegnelse osv. 1876-85. S. 54). [[Jfv 655/56.]]

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På fredningsrejse i efteråret 1955 i Folding s. (Malt h., Ribe a.) besigtigedes også sb. nr. 34, en gravhøj, beliggende på matr. nr. 4 n af Nørbølling, og tilhørende handelsmand Daniel Mikkelsen, Brørup. (Ejeren blev ikke påtruffet, iflg. oplysninger fra naboerne var ejeren nævnte Mikkelsen, men i henhold til ejendomsskyldvurderingslisterne[?] var hans navn Johannes Nielsen, uden næremere angivelse af stilling og bopæl). Højen kunne beskrives således: 1,8-2,0 x 15-16 mtr., overfladen lidt ujævn. I sydsiden sås en halv snes mindre (hovedstore) randsten, i nordsiden 1. Græsklædt i ager. M.S. på toppen (FM 1884). Imidlertid var højen pløjet lidt for nær næsten hele vejen rundt og stod på en større del af omkredsen[?] med en lav - 0,20 mtr. - høj stejl brink. Herved var blottet de nævnte randsten, men tillige sås det, at på vestsiden var flere randsten gravet op - eller er væltet ud - og der lå nu 8-9 stykker på højsiden. Det skønnedes ikke muligt at bringe disse sten tilbage til deres oprindelige plads, men yderligere ødelæggelse af højfoden må undgås, og der må skrives til ejeren herom.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.8 - 2.0 x 15-16 m. Overfladen lidt ujævn. I sydsiden af højen ses en halv snes mindre randsten, i nordsiden en enkelt. Græsklædt, i ager. [[Højfoden beskadiget. J. 655/56-påbudt udbedret]]

1956 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance med lodsejer, ang. fredet oldtidshøj sb. 34, idet der pløjedes for tæt på højen.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
§29f 2m overtrådt på vestsiden set fra N
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Foto, oversigt