Vittrup
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-191

Fredningsnr.
330724

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4337, p. 333.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1893, købt. Afmærkn.: MS 1903, Sven Muller. Langdysse, ca. 40 m x 6 m, 1 m høj. Ca. 14 m fra vestenden kammer af 4 bære- sten og dæksten. Randsten: nord 15, syd 15, øst 3, vest 2. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, fredlyst ved Decl. thingl. 28/7 1893. den har retn. Ø-V og er 120' (ca 38 M.)l., 20' (ca 6,5 M.)br. og 2-3' høj. Mod N. ses 15 Randtsen (1 væltet), mod S. 15 (4 væltede), mod Ø, 3 (1 væltet og kløvet), mod vest 2 (væltede). 4 ' (ca 14 M.) fra Vestenden findes et Kammer med Retn. Ø-V, sat af 5 Sten (1 for vestre Ende), en mod N., 2 mod S, 1 mod Øst, samt en Overligger i opr. Leje; Kamret er for at hindre sammenstyrtning bleven fyldt med hovedstore Sten; det er udgravet. De ved Fredlysningen bemærkede Forhold stemte i det hele med de nu iagttagne. (Jf. Pl.XIV, Blad 1-2 og Fotografierne paa Pl. XV.).

1898 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 40 x 6 m, 1 m høj. 14 m fra vestenden kammer af 4 bæresten og dæksten. Randsten: N 15, S 15, Ø 3, V 2. Lyng i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Med kammer 14 m. fra V-enden. Tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, krat. Foto: S/H, 04, neg.nr. 10, set fra SØ. F, 03, neg.nr. 37, set fra SØ. Flyfoto S4015-F155/108.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)