Vester Stigtehave
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090202-21

Fredningsnr.
39191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Skiften matr.nr. 21 (Sigtehaven) Stensætning, 20 m l. og 7 m br. Orienteret i NØ-SV. Hullet og med spredte sten i overfladen. Stenene har stået som randsten, muligvis omkr. stengrav.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensætning or. NØ-SV 20 m lang og 7 m bred. Hullet og med spredte Sten i Overfladen. Stenene har staaet som Randsten, muligvis omkr. Stengrav. (Bør restaureres og undersøges).

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdyssetomt, 0,7 x 14,0 x 5,0 m., i rydning i ungskov. Tæt overgroet med lavt brombærkrat. Stærkt præget (og forstyrret) af opvæltede bøgestød fra stormfalden højskov (ca. 1967). Orienteret Ø/V. N-lige langside nogenlunde intakt med i hvert fald 10 synlige randsten in situ, omend nogle heraf udvæltet. Også Ø-lige højgavl let skelnelig med to godt 1 m. høje stående og to udvæltede randsten. V-gavl og S-lige langside ikke præcist lokaliserbare på grund af stormfaldsforstyrrelser. Et par store kantstillede sten nær (den tilsyneladende) V-gavl kan være en kammerrest; en ca. 1,5 x 2 m. stor fordybning centralt i højoverfladen kan hidrøre fra et (andet ?) kammer. Hovedstore marksten ses overalt på højen; flere ca. 1 m. store, udslæbte sten i skovbunden V for højen. Bør restaureres, evt. i forbindelse med undersøgelse. Jvf. LMR j.nr. 2:1972. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)