Læborg-stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-28

Fredningsnr.
340714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Læborg kirke. Læborg-stenen. Sortgrå stribet granitsten. Højde ca. 236 cm, bredde hhv ca. 64 cm og 72 cm. Runeindskrift i to lodrette bånd samt to fremstiller af thorshamre. I over- sættelse lyder indskriften : "Tue, Ravns ætling hugge disse runer efter Thyre sin 'dronning'". Stenen står på en muret sokkel nord for Læborg kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runesten.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1920
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Sortgrå, stribet granitsten. Højde ca. 236 cm., bredde hhv. ca. 64 cm. og 72 cm. Runeindskrift i to lodrette bånd samt to fremstillinger af thorshamre. I oversættelse lyder indskriften: "Thue, Ravn ætling hugge disse runer efter Thyre sin 'dronning'". Stenen står på en muret sokkel nord for Læborg kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F. 53-1920
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4605/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4605/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. nr. 4605/82. Fredet.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4605/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af fredningsdokument for Læborg-stenen modtaget på N01.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Tue, Ravns ætling, huggede disse runer efter Thyre, sin ’dronning’.” Dateres vikingetid, præ-Jelling type. Højde 236 cm, Bredde 72 cm. Omtalt allerede i 1600-tallet, senere flyttet til kirkegården. Stenen har markante kløvemærker samt to indhuggede torshamre. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)