Nyby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190306-113

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 3,1 M. høj og 30 M. bred Høj. Den er lynggroet i Hede. Den sydvestlige Side er borttagen fra Top til Højbund, hvorved der blottes en kolossal Stenbunke. Stenenes største Størrelse er 0,65 M.

1897 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet ved Grusgravning.

2016 Besigtigelse/oversejling
KUAS, Fortidsminder
Slots- og Kulturstyrelsen har ved besigtigelse konstateret, at der ikke er tale om en gravhøj.

2016 Museal besigtigelse
Sydvestjyske Museer
"Høj, 3 meter høj og 38 meter bred NS, 30 meter bred ØV. Græsklædt med enkelte busker i ager. En hulvej skærer sig ind i den sydlige højfod. Hulvejen er 3 meter bred i toppen og ½ meter dyb, og er formodentligt en forløber for indkørslen til gården Skovholm. Den nuværende indkørsel ligger lidt sydligere og 5-6 meter lavere i terrænnet. Muligvis er denne afgravning af sydsiden af banken som højen ligger på den grusgrav, der er omtalt i de tidligere indberetninger. I hvert fald virker det til at højen stadigvæk er der, omend noget beskadiget. Ud over hulvejen er der i nordsiden af højens top en 10x19 m stor og 1meter dyb nedgravning, længst øst-vest, hvor den går ud af højens vestside. I sydsiden af højens top er der en 5x10 meter stor nedgravning - længst øst-vest hvor den går sammen med den anden nedgravning i højtoppen.I højens østside er der en 8x5 meter stor nedgravning til højens bund. Nedgravningen er længst Nord-syd. På den nordlige højside er der en 2x3 meter stor afgravning, der når en maksimumdybde af 50 cm. På toppen ligger der enkelte sten af 40x40 cm størrelse, der stikker halvt ud af højtoppens nord og østsider."

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra nord
Oversigtsbillede - højen på den afgravede bakke set fra syd
Oversigtsbillede - højen set fra vest
Oversigtsbillede - højen set fra øst