Skodborghus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190307-210

Fredningsnr.
350720

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten 1986, no. 3986, p. 83. (NM B 15178-80).

Skel (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1897 - 1955 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 8 m i N-S, 22 m i Ø-V og 1,7 m høj. Henover den nordlige del går en bred fure i øst-vest fra fod til højtoppen. Furen er 0,5 m dyb ved fod og 20 cm dyb i toppen. Ved højfod er furens bredde 1,5 m øverst og 0,5 m nederst. Højen fremstår med afgravede, stejle sider mod nord og syd.
Undersøgelsehistorie  (12)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi indlagt paa Generalstabskortet; findes ikke i Virkeligheden. Bevoksning: 1979: Græs.

1954 Privat udgravning
Journal nr.: 1109/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest i skeldige, 7-8 m. i nord-syd, 18-20 m. i øst-vest. Henover den nordlige del [Askov matr. nr. 9 a] - hvoraf et stykke er overpløjet - går en bred fure i øst.vest; i denne del af højen ses flere større sten. Græsklædt, i ager.

1957 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1109/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
D. 17/9 1957 besøg på afdelingen af Jørgen Hartmann, Søborg, der afleverede et gravfund bestående af rester af en bronzedolk med træskede, en ildsten og et par stykker svovlkis (?). Fundet stammede fra en udpløjet højruin, liggende i skel til Malt sogn. Fundet blev udgravet af Jørgen Hartmann i august 1954, der var ingen urne, kun brændte ben. Til gengæld for fundet fik hr. Hartmann en tyndnakket flintøkse fra byttesamlingen.

1957 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 15178-80 (fragm. af bronzedolkklinge, to fragm. af skeden til foregående samt ildslagningssten af grov flintflække): Gravfund fra Skodborghus, Ribe a. Indleveret 17/9 1957 af gartner Jørgen Hartmann, Sobørg [Søborg], der til gengæld fik en tyknakket flintøkse. Jour. nr. 1109/57. NM B 15178-80 blev fundet og udgravet af hr. Hartmann i en udpløjet høj i Skodborghus, sb. 55, Vejen s., Malt h. Ribe a. Der var kun brændte ben sammen med sagerne (ikke indleveret).

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra bronzealders brandgrav, 1109/57, B 15178-80.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Delvis fjernelse, hul i top, ujævnheder i overfladen. Foto: Farve 05.08.79 fra V. Bevoksning: 1979: Græs.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)