Hestehaveskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090205-10

Fredningsnr.
431820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenring på bakketop, ca. 7 x 14 m. Orienteret i Ø-V. I Ø en 1,10 m h. bautasten. De øvrige sten, der er fra 0,8-1,6 m hø- je, ligger væltet. I skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenring paa Bakketop i Skov ca. 7 x 14 m or. Ø-V. I Øst en 1,10 m høj Bautasten. De øvrige Sten, der er fra 0,8-1,6 m høje, ligger væltet.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,1 x 27,0 x 15,0 m. Top af hatbakke (i S-lige del af Hestehave), med spredte bautalignende kampesten indtil mandslængde, de fleste liggende væltet, i Ø 1 stående, 1,1 m. høj. En mindre, muligvis også stående i oprindelig opret stilling, mod V. Stenene er gennemgående slanke, stavformede. Om nogen sten"kreds" er der tilsyneladende ikke tale, snarere om et område med sten, hvoraf mange er (eller i hvert fald meget vel kan være) bragt ud af deres oprindelige position. Det kan, lige såvel som en stenkreds, være f.eks. en skibssætning eller en mere uregelmæssig bautastens-omsætning af anden art. Der kan tælles 16-18 sten inden for selve koncentrationen, der er udstrakt i N/S. Flere sten er muligvis at finde nede ad højsiden. Bevoksning: 1982: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)