Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190501-37

Fredningsnr.
330258

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Begravelsesplads, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vesselbjerg = Vibæk by. Høj, "Bavnehøj", 0,9 - 1,4 x 14,5 m. Hul i top fra S, 1,1 m dybt, 5 m i diam. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehøj, 0,90-1,40 m h.; Diam. 13,50 m. I Midten et Hul, 1,10 m d., 5 m i Diam., med Indgang gennem Sydsiden. Lynggroet i Hede. I den vestlige Side af Højen, ca. "1 Alen" dybt fandtes to Perler - den ene forevistes: den var romersk, som S. M. II, 214, rød med grønne Blomster - og tæt derved "en hel Haarfletning". - If. Meddelelse fra Degnen indeholder Alslev Kirkes ældste Liber daticus den Oplysning, at man fra Herregaarden Vesselbjerg skal have haft Begravelse i Bavnehøj. (Jvf. ligeledes O. Nielsen, Historiske Efterretninger om Skadst Herred. Kbh. 1862, S. 182, Anm. 2). Østlig i samme Dybde som Perlerne laa Sten lagt "i en Rundkreds", i "Orden". - Paa Højens Sider opsamledes nogle Jernstymper og Skaar af Jernalderslerkar, der medtoges til Museet. - Kasseret.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehøj, 0,9-1,4 x 14,5 m. Hul i Top fra S 1,1 m dybt, 5 m i Diam. Lyng i Hede.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)