Brøndum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190502-151

Fredningsnr.
330330

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,6 x 15 m. S-side afskåret af vej, V-fod og del af side afskåret af mark. Indsnit i NV-side. Tre større gruber i overflade, så top ødelagt. Fo- den fjernet overalt. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi c 76' i Tv. Høiden har omtrent været 12'. Den er udgravet, og skal der være funden Bronzesager.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fuldstændig ødelagt Høj, 2,60 m h.; Diam. ca. 23 m. Den har været noget højere. Afgravet over hele Overfladen, men mange Gruber, af hvilke den dybeste naar 1,50 m ned. Foden er fjernet helt rundt; i S. Kartoffelkuler. Græsgroet i Ager. If. den ældre Beskr. skal den være udgravet, og der skal være fundet Bronzesager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,6 x 15 m. S-Side afskaaret af Vej, V-Fod og Den af Side afskaaret af Mark. Indsnit i NV-Side. Tre større Gruber i Overflade, saa Top ødelagt. Foden fjernet overalt. Græs i Ager.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)