Brøndum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190502-157

Fredningsnr.
330335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,2 x 18 m. Meget flad og uregelmæssig ovenpå; S-fod og -side bortgra- vet af sandgrav. V-fod afskåret af vej. Hul i toppen, ca. 2,5 m i kvadrat, ca. 1 m dybt. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløifet mindre Høi.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,20 m h.; Diam. ca. 16,50. Maa have været en Del højere. Det øverste Parti er antagelig taget af; den er meget flad og uregelmæssig oven paa. Lynggroet og beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 18 m. Meget flad og uregelmæssig ovenpaa, S-Fod og -Side bortgravet af Sandgrav. V-Fod afskaaret af Vej. Hul i Toppen ca 2½ m i Kvadrat, ca 1 m dybt. Beplantet i Plantage.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer