Aasøskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-19

Fredningsnr.
411925

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 7 x 15 m, orienteret NØ-SV. Sprængte rester af kam- mer. 7 randsten i SØ-side. NV-side og NØ-ende afgravet. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1944 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal besigtigelse
Langelands Museum
I det sydøstlige Hjørne meget forstyrrede Rester af en Langdysse, Længderetning NØ-SV. bevaret et Stykke 15 x 7 m. (har været 2 m længere mod SV) 3 m fra den sydvestlige Ende Rester af et Kammer 2 m i diam. I den sydøstlige Langside 6 Randsten (2 fjernede) i den nordøstre Ende 1 Randsten (1 fjernet) i den nordvestre Langside 4 Randsten fjernede, i den sydvestre Ende 2 Randsten.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Skov or. NØ-SV og 7 x 15. Sprængte Rester af Kammer. 7 Randsten i SØ-Side. NV-side og NØ-ende afgravet. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 1,0 x 19,0 x 12,0 m., noget diffust afgrænset mod N, vist nok omsat med randsten, af hvilke 7-8 øvreender anes ved højens SØ-side. I højens S-lige ende en subrecent forstyrrelse, der har blotlagt en del sten op til 0,7 m. store, muligvis rest af kammer ? Højen udstrakt NØ/SV, så vidt det kan skønnes. En større stående sten i skovbunden ca. 10 m. N for den tilsyneladende højgrænse antyder måske, at højen har været udstrakt hertil. S-lige del af højen afgravet. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)