Pæregaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-14

Fredningsnr.
42191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, ca. 10 x 22 m, orienteret N-S. 2 stenkamre. sydlige med 2 dæksten og 8 sidesten; nordlige med 3 sidesten, 1 tær- skel- og 2 dæksten. Bevokset med krat. I ager. NMI: (Seværdig).
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav aflang Jordhøj 73' l. 27' br. i Retningen NØ-SV ligger 2 Gravkamre i en Afstand af 26' fra hinanden. Det sydvestre er en Gangbygning 8'6" l. med Indgang mod SØ og det er dækket med 2 Dækstene (over Kammeret), hvoraf dog Halvdelen af den ene er bortsprængt. Fylden ligger endnu højt indvendig, der ses 8 Sidestene. I Gangen, der er 8' l., uden Dæksten spores en Karmsten. - Det nordøstre Gravkammer er som det synes en af 2 Side og 2 Endestene bygget aflang firkantet Kiste i Retningen NV- SØ. Af Dækstenen er den ene Halvdel afsprængt og nedfalden. Den har ligesom Dækstenene over det andet Kammer en hvælvet Overside uden halvkugleformede Fordybninger. - Der mindes ingen Randstene om Jordhøje, hvorvidt nogle mindre Stene i den sv. Ende kunne opfattes saaledes er tvivlsomt. - Kong Rene og hans Dronning ligge begravne her. Fredlyst af Grevskabet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i ager, bevokset med krat. Or. N-S ca. 10 x 22 m. 2 Stenkamre. Sydlige: med 2 dæksten og 8 sidesten, nordlige med 3 sidesten 1 tærskelsten og 2 dæksten (seværdig). Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 2,5 x 22,0 x 12,0 m., orienteret NNØ/SSV, med to kamre. S-lige kammer sat af 8 bæresten og med 2 dæksten, orienteret i højens længderetning. Kammeret måler udvendigt ca. 3,8 x 2,8 m. og er 1,2 m. højt. N-lige kammer orienteret på tværs af højens længderetning. Der ses 3 bæresten. 1 dæksten in situ omend naturligt itusprængt, således at 3 meter store stykker af den ligger omkring kammeret. Kammeret måler udvendigt ca. 4,0 x 2,0 m. 1,5 m. højt. Intet spor af tærskelsten. Randsten ses i højfoden med V, S og Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Meget romantisk beliggende i ager nær skovbryn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)