Tranekær
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-22

Fredningsnr.
411921

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 8 m. 6 fodkredssten i SV-side. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1944 Museal besigtigelse
Langelands Museum
Mod nordvest paa Bakken 2 smaa lave Høje og en Stenkreds.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Skov. 1/2 x 8 m. 6 Fodkredssten i SV-Side. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, 0,7 x 9,0 x 9,0 m., uden sikre fodkranssten synlige. Højoverfladen stenlagt. Ulovligt tilplantet med bøg. Udtyndingskvas herfra slører højens konturer. En skovvej er anlagt hen over højens N-lige del, hvorved den stenlagte højoverflade er blotlagt og fungerer som kørebane. Aftalt med greve Preben Ahlefeldt-Laurvig, at den ulovlige tilplantning vil være ryddet senest 1.5.83. Genbesigtiget 25.10.83. Den ulovlige beplantning er ikke ryddet. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er [TYPE] der ligger i [BELIGGENHED]. [BESKRIVELSE]. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj beliggende i skov

Litteraturhenvisninger  (0)