Birkemose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-15

Fredningsnr.
421911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 4219:11 Gravhøj. Langhøj, ”Birkemose”. Rektangulær høj, 13 x 12 meter bevaret, 75 cm høj. Fem meter fra højens sydlige ende findes et jordfyldt gravkammer, hvoraf der står fem sidesten, én liggende og tre afkløvede sten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær Birkemose ligger Resterne af et forstyrret Gravkammer, en mindre Gangbygning med Indgang mod SSØ.

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1292/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602/1967
Langelands Museum
Der findes ingen fredlysningsoplysninger om anlægget.

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602/1967
Langelands Museum
Rektangulær højrest, 13 m lang N-S og ca. 12 m bred, afpløjet i begge ender. 75 cm høj. Ingen synlige randsten. 5 m fra højens sydlige ende findes et gravkammer, hvoraf der står 5 sidesten, 1 liggende og 3 afkløvede sten. Kammeret er jordfyldt. Beretning tilsendt fredningsafdelingen 1967.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Langhøj, ”Birkemose”. Rektangulær højrest beliggende i dyrket ager. Kraftigt afpløjet i begge ender. 13x12 meter bevaret. 75 cm høj. Ingen synlige randsten. Fem meter fra højens sydlige ende findes et gravkammer, hvoraf der står fem sidesten, én liggende og tre afkløvede sten. Kammeret er jordfyldt. Højresten er stærkt overbegroet med hyben og brændenælder og på østsiden står et ældre slåen træ, ligesom der i kammeret vokser en hyld.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)