Stengade
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-10

Fredningsnr.
42184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 4218-4,5 Langdysse, 9 x 65 m, orienteret Ø-V. Overflade stærkt hullet med rester af 2 sprængte kamre. Randsten, hvoraf de fleste er væltede: i N 32, S 19, Ø 0, V 1. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1840 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der fandtes 2 skeletter og en håndledsbeskytter i hvert kammer.

1875 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordligst ligger en Langdysse i Retningen VNV-ØSØ. 221' l. 30' br., der paa Midten har haft tvende af Magist. Wiborg undersøgte Gravkamre, der nu ere helt tildækkede med Jord (- hele Jordfladen indenfor Randstenene pløjes). Randstenene vende en jevn Side udad, der har været c. 60 paa hver Side. Mod øsø synes der at have været 4 Endestene mod vnv mangler disse. I Bunden paa begge Kamre laa Strandgrus, og i hvert fandtes et Skelet med Hovedet i forskjellig Retning henholdsvis øsø og vnv. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ager or. Ø-V 9 x 65 Meter. Overflade stærkt hullet med Rester af to sprængte Kamre. Randsten, hvoraf de fleste er væltede: N 32, S 19, Ø 0, V 1.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,0 x 72,0 x 11,0 m. Overfladen meget ujævn og forgravet, rester af vistnok 2 kamre. Ø-lige del af langhøjen næsten uigennemtrængelig p.g.a. bevoksning. Randsten, hvoraf mange væltede, ses på højens S-, V- og N-sider. Flere randsten gemt i krat. Orienteret Ø/V. Ø-lige afgrænsning af højen kunne ikke fastslås, hvorfor der her er målt helt ud til kanten af det udyrkede område. Kunne, hvis den blev plejet, evt. tænkes at rykke op i "seværdighedsgrad 2", også p.g.a. samspillet med 4218:5, der ligger 50 m. mod S. Under genbesigtigelse d. 25.10.83 af 4218:5 konstateredes på 4218:4 en vildtfodringsautomat (forfærdiget af en gammel bliktønde) hensat på højen. ** Seværdighedsforklaring ** Se Berejserkommentar. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)