Klausebølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-23

Fredningsnr.
421816

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/3 1899 (Grd. Lars Kristian Jensen). Diplom. Afmærkn.: MS. (1913, stud. Nordmann). Dyssekammer, fritstående, åbent i Ø. Rektangulært, 4 sidesten og stor dæksten. Omgivet af lille højning og slåenkrat. Ved ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lille rund Jordhøjning, der forhen skal have været stenomsat ligger et Gravkammer 7' l. 2 1/2' br. bygget af 2 Stene paa hver Side og 1 for den nv. Ende, aabent mod sø. Den ene Sidesten yderst mod sv. mangler. Kammeret er dækket med en Overligger. Bevoksning: 1982: Græs

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal besigtigelse
Journal nr.: 292/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kontrol af dækstenens leje. Der fandtes ingen forskydning.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer ved Ager. Aabent i Ø, rektangulært, 4 Sidesten og stor Dæksten. Omgivet af lille Højning og Slaaenkrat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, rektangulært, delvis fritstående i højrest. Ca. Ø/V-orienteret med indgang i Ø; 1 bæresten på hver langside samt 1 i V-gavl; hertil 1 bæresten på indgangs N-side; en S-lig pendant hertil mangler. Den store dæksten in situ, på dens overside 7-8 skåltegn. Højrest 7,0 x 6,5 m., vistnok oprindelig cirkulær, nu afpløjet i rette linier mod V og S. Højrests højde: Ca. 1 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt og velbevaret typeeksempel. Adgang mulig via privat udyrket område. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)