Skads By

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190510-86

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tidligere C-høj afmeldt som fredet fortidsminde ************************************* Østlige fod af lav høj. Schuldts bemærkning: Forkert afsat, skønnes ikke vigtig nok til at undersøge ? L.F.
Undersøgelsehistorie

1890 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløiet rund Høi, 9 ½ Meter i Tværmaal, 0,70 M høi. Undersøgt 1890. (Fundberetning 10). Paa Bunden nogle.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den østlige Fod - ca. 9 m lang - af en lille lav Høj, som er blevet sløjfet ved Anlæg af en Vej. Lynggroet i Hede. Udgravet af A. P. Madsen. (Udgravn. Ber. 10).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østlig Fod af lav Høj. Forkert afsat.

1976 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal besigtigelse
Sydvestjyske Museer
Højen er udgravet i 1890, og kunne ikke ses på ortofoto fra 1954. Fjernet ved udgravning.