Hesselbjerg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-31

Fredningsnr.
44173

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
FRITEXT FOR FREDNR = 4417-3 ********************************************* Tingl.: 15/12 1903. (Gdr. E. Johs. Larsen). Diplom. Dyssekammer af 5 bæresten, 1 dæksten med 4 skålformede for- dybninger. 1,50 jord udenom stenene medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en mindre Gangbygning, formentlig den nordvestre Ende af Kammeret, der er 5'9" br., hvorover en Dæksten ligger tilbage. I Overfladen af denne ses 4-6 skaalformede Fordybninger [skitse] (Prospekt af Löffler). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten, 1 Dæksten. 1½ m Jord medindbefattet. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående polygonalt kammer med åbning mod S. Sat af 5 bæresten og med 1 stor dæksten. I voldsom grad dynget til med marksten, der næsten fylder kammeret og ligeledes ligger udenfor dette. Mod V og N overholdes den foreskrevne dyrkningsafstand (1,5 m. fra bæresten) ikke, idet der pløjes indtil 0,7 m. fra bærestenenes ydersider. Det bør pålægges ejeren at fjerne i hvert fald en del af rydningsstenene fra kammeret. Kan rydning for marksten i og omkring kammeret ikke ske ved ejerens mellemkomst, bør det evt. klares som plejeforanstaltning på anden måde (beskæftigelsesarbejde f.eks.). Forsøgt påtale på gården, hvor ingen var hjemme. Fornyet henvendelse på gården d. 20.1.83. Ejeren, en gammel mand, lovede at henstille til den mand, til hvem jorden er bortforpagtet, at denne rydder markstenene af kammeret. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)