Faldhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190516-50

Fredningsnr.
320515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Faldhøje", 2,15 x 20 m; gennem toppen en 1,20 m dyb, 4 m bred gravning i nordnordvest - sydsydøst. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund mindre Høi. Næsten sløifet.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,15 m h.; Diam. 20 m. Tværs gennem Toppen en Gravning, indtil 1,20 m d., 4 m br.; den skraaner paa begge Sider af Toppens Midtpunkt og fortsætter sig ud gennem Siderne ned til Foden. Beplantet med ganske unge Træer og lynggroet i Hede. [Sb.] 48-50 hedder Faldhøje. "Saadan en 500 Alen V.N.V." for dem skal der være en Snes cirkelrunde Fordybninger i Jorden, at lidt forskellig Dybde, indtil "1 Alen", "6-7 Alen" i Diam. Ved Prøvegravning fandt man lidt Kul, "ligesom Tørvekul", i Bunden af dem. De bemærkedes ikke ved Besigtigelsen; de er lynggroede.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af "Faldhøje" [sb. 48-50], 2.15 x 20 m. Gennem toppen en 1.20 m dyb, 4 m bred gravning i nnv-ssø. Lyngklædt i hede.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8516
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)