Hagbølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-42

Fredningsnr.
44184

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/10 1876. (Grev Ahlefeldt-Laurvig). Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten, skålformede fordyb- ninger på dækstenen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et Sted med vid Udsigt ligger paa en lille Jordhøj et aflangt firkantet Gravkammer 8'8" l. i V-Ø. 4'9" - 5'6" br. Sidestenene er meget anselige omtr. af Mandshøjde. Dækstenen er ikke af et tilsvarende Forhold: den er meget ru paa Oversiden, nærmest Randen ses c. 4 skaalformede Fordybninger. Af Grev Ahlefeldt skænket til Fredning 1876. Tegnet af Löffler. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal restaurering
Journal nr.: 337/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af kammer.

1923 Museal besigtigelse
Langelands Museum
Kammeret sammenskredet.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 (5?) Bæresten, 1 Dæksten. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående rest af jættestuekammer, orienteret NV/SØ, i højrest stærkt afpløjet på alle sider. Mål: 4,0 x 16,0 x 12,0 m. - målene angiver hele højresten. Bevaret er den nordvestre ende af det omtrent rektangulære kammer, med 4 store bæresten (2 i SV, 1 i NV, 1 i NØ), hvorpå en meget stor dæksten hviler på plads. Kammeret måler indvendig 2,0 m. i bredden, er bevaret i en længde af 3,2 m. og har en indvendig højde på 1,6-1,7 m. På dækstenens N-lige del 5-6 skåltegn. Intet spor af gangen. ** Seværdighedsforklaring ** Et ualmindeligt stateligt megalitkammer, sin rudimentære tilstand til trods. Ualmindelig smukt landskabeligt beliggende på højdedrag med udsigt over det delvis inddæmmede Lindelse Nor. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)