Bogø
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-43

Fredningsnr.
431819

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/11 1898 (A/S Langelands Bank). 1,5 m udenom kammeret medindbefattet. 21/10 1986, tilføjelse tinglyst. Dyssekammer af 6 bæresten, 1 dæksten. Tilføjelse 1986: Dyssekammeret ligger på en høj, der måler 2,5 x 15 x 10 m.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa denne nu landsfaste Ø i Lindelse Nor (de andre Øer se Lindelse Sogn) ligge 2 Dysser [sb.43-44].- Den vestligste [sb.43] er beliggende paa Rygningen af en Banke, den har hosstaaende [skitse] Grundform, beskadiget mod S.Ø., hvor den maaske har haft en Indgang. 7' l. 5'3" br. Fylden ligger endnu indvendig i Kammeret i c. 1 1/2' Højde. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 6 Bæresten, 1 Dæksten. 1 1/2 m Jord medindbefattet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af megalitkammer beliggende i en stærkt afpløjet, ca. 2,5 m. høj højrest, ca. 15 x 10 m. stor. Selve kammerresten udgøres af 6 bæresten (2 i hhv. N, V og S) samt 1 dæksten, der dog kun hviler på de vestligste bæresten. Kammeret omtrentligt kvadratisk med en åbning mod Ø. hvor det har fortsat i den øvrige, nu forsvundne del af kammeret. I åbningen en stor, liggende sten, ikke ulig en tærskelsten, men snarere en indvæltet (rest af ?) bære- eller dæksten. Ved recent afbrænding af halm ell. lign. er de V-lige bæresten noget skørnede, ligesom V-enden af den bevarede dæksten af samme årsag er afbrudt og ses ligge V for kammeret. Noget tilgroet med lavt krat, der slører kammerets ellers meget monumentale udseende og beliggenhed. ** Seværdighedsforklaring ** Trods sit rudimentære præg er kammeret ganske monumentalt, højt beliggende og synligt viden om, med en overmåde smuk udsigt fra stedet ud over Lindelse Nors lille, stærkt indskårne øhav. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-3022
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3022
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
[Tilføjelse:] Dyssekammeret ligger på en høj, der måler 2,5 x 15 x 10 m.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)