Helle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190517-172

Fredningsnr.
320427

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/7 1913, A/S Helle-Biltoft plantage. Høj, 1,60 x 16 m. Ubetydeligt hul i top, 0,40 m dybt, diameter 1 m, fortsat ned ad nordøstsiden. To-tre mindre huller og rævegrave i siden. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,35 m h.; Diam. 14 m. I Toppen et korsformet Hul, 0,90 m d.; hver Stamme i Korset er 0,80 m br., 1,30 m l. I Bunden af det er en Del større Sten kommet frem; dette Gravanlæg maa anses for at være i det væsentlige uforstyrret N. og S. for denne Gravning er der paa hvert Sted to Huller (altsaa i alt 4). Alle Beskadigelserne skyldes Ødelæggelse af Rævegrave. Lynggroet i Hede. - Fredlyst 1913.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.60 x 16 m. Ubetydeligt hul i top 0.40 m dybt, diam. 1 m, fortsat ned ad nø-siden. To-tre mindre huller og rævegrave i siden. Lyngklædt i plantage. FM 21/7 1913

1955 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer