Troldebjergbopladsen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-6

Fredningsnr.
431816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Analyse af dyreknogler.

Fredningstekst
Et areal, hvorpå Troldebjergbopladsen findes. Dyrkning fort- sat tilladt.
Undersøgelsehistorie  (11)
1924 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
Analyse af dyreknogler.

1924 Museal udgravning
Journal nr.: 238/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravninger ved Nationalmuseet og Langelands museum med det formål at lokalisere hustomter, hvilket ikke lykkedes. Der tilvejebragtes yderligere materiale af flint, skår og dyreknogler.

1924 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
Analyse af dyreknogler.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 206/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kort over alle udgravningerne i årenes løb, sammensat af J. Winther.

1946 Museal udgravning
Langelands Museum
Stor boplads omkring foden af banken Troldebjerg, typelokalitet for mellemneolitisk Ia tragtbægerkultur.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal hvorpaa Troldebjerg-Bopladsen findes. Dyrkning fortsat tilladt.

1977 Museal prøvegravning
Langelands Museum
I samarbejde med museet på Moesgård gennemførtes prøvegravninger for at konstatere evt. palisadeanlæg og gruber, som ved Sarup m.m. Dette fandtes ikke.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Troldebjergbopladsen henligger dyrket, jvf. fredningsdeklarationen. Ved besøget konstateredes ingen beskadigelser på selve bopladsområdet. I moseranden V herfor nogen nybeplantning med miljøfremmede vækster (nåletræer). Sst. var en campingvogn opstillet (ulovligt?) permanent.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (3)
Winther,J.
Troldebjerg
1935

Winther,J.
Troldebjerg- en bymæssig Bebyggelse fra Danmarks yngre Stenalder. Tillæg.
1938

Skaarup,J.
Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn
1985