Vindeby
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-20

Fredningsnr.
44182

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/3 1908. (Gdr. J.E. Nielsen). Diplom. Rest af jættestue, 4 bæresten, 1 dæksten med 5 skålgruber.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i retningen N.Ø-S.V. 70' l. 35½ br., midt i hvilken et af 3 anselige fritliggende Stene dækket Gravkammer i samme Retning som Dyssen. (Kammer til en Gangbygning?) Kammerets Længde synes at være omt. 20'. Bredden omtr. 7'; det er helt jordfyldt og har aldrig været undersøgt. Af de 3 Dækstene er den sydligste sprængt. Paa Overfladen af den midterste ses mod den sydlige Sidekant 6 skaalformede Fordybninger (2-3-1) den største er 3 1/4" vid og 1" dyb. - Af Langdyssens Randstene ere Endestenene, som mod N.Ø. have været 5 (3 tilbage) mod S.V. omtr. 6 (3 tilbage) større end de andre (c. 4'). Randstenene paa den østre Side opr. c. 23 i Tal ere mindre end dem paa den vestlige opr. 17. - Det kunde se ud som om Dyssen mod S.V. var forlænget et Stykke. (Fredlyst af Grevskabet). Bevoksning: 1982: Græs

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen helt ryddet og jættestuen delvis ryddet.

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Jættestue, 4 Bæresten, 1 Dæksten med 5 Skaalgruber.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående rest af jættestuekammer udgørende et tværsnit af dette. Kammeret har været orienteret NØ/SV, og har indvendig målt ca. 2 m. i bredden, mens det ydre breddemål er 4 m. 4 ret store randsten er bevaret: 2 i NV, 2 i SØ, bærende 1 stor dæksten, hvorpå 9 skålgruber. Der pløjes helt tæt ind til bærestenene (i Ø indtil 0,2 m.). Kammeret er totalt opfyldt af rydningssten. Hvis ejeren ikke selv kan bringes til at fjerne disse, bør der iværksættes en form for plejeforanstaltning, så markstenene derved kan fjernes. Ca. 40 m. Ø for kammeret er fjernet det på 4 cm.-kortet afsatte markdige, og et derværende lille vandhul er opfyldt og dyrket. Der oppløjes sten og lag af brændt flint fra højfylden, især NØ for kammeret. Aftalt med ejern, at han rydder markstenene fra kammeret senest 1.10.83. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)