Vindeby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-21

Fredningsnr.
44183

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/7 1924. (Gdr. Aksel Hansen). Diplom. Langdysse, 16,5 x 8,5 m, 1,2 m høj, med jættestuekammer af 12 bæresten og 2 dæksten, hvoraf den ene nedskredet. På den sydlige dæksten 2 skålgruber.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en lav oval Jordhøjning i Retningen S.V.-N.Ø., der i alt falt ikke i Mands Minde har haft Randstene og oprindelig synes c. 75' l. 30' br. - ligger som det synes oprindelig i Midten (mod S.V. er jordhøjen meget udpløjet) en Gangbygning med et c. 20' l. 7' br. Kammer og Indgang mod S.Ø. Kammeret har været dækket af 4-5 Overliggere, af hvilke 2 endnu ere tilstede, den ene dog med Enden nedgleden i Kammeret. Paa den skraa Flade, den anden Dæksten vender opad ses 1 skaalformet Fordybning. Gangen er berøvet sine Dækstene og dens yderste Del synes borttaget. Ved at sprænge Kammerets Dæksten har man gravet ned i dets Fyld, som væsentligt er urørt, Knokler af et Barn og Skaar af Randen til en grov stor Lerpotte forefandtes. (Fredlyst af Grevskabet). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16½ x 8½ m, 1,2 m høj, med Jættestuekammer af 12 Bæresten og 2 Dæksten, hvoraf den ene er nedskredet. Paa den sydlige Dæksten 2 Skaalgruber.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj(srest), 2,5 x 17,0 x 9,0 m., N/S-orienteret, vistnok afpløjet på alle sider. Ingen synlige sikre randsten. I S-enden et stort, jordfyldt jættestuekammer med parallelle langsider og afrundede gavle, indvendig 6,5 x 2,2 m. langt, sat af ret store bæresten, hvoraf 12 er synlige. Den S-ligste dæksten er på plads, en nordligere nedskredet i kammeret, øvrige mangler. Af gangen i Ø ses 2 bæresten. På kammerets S-lige dæksten 9 skåltegn. Ca. 15 m. Ø for højen en gammel råstofgrav, hvori foruden forskelligt træaffald også findes hensat en skrottet mejetærsker, en fjedertandsharve samt ifyldning af marksten og større kampesten. Aftalt med ejeren, at skrot og øvrige metalaffald fjernes fra råstofgraven senest 1.10.83. Derimod anså ejeren stenfyldningen som et led i en langsigtet opfyldning af råstofgraven. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig på grund af det ualmindelig store kammer og sin smukke landskabelige beliggenhed. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en langhøj med jættestuekammer, der ligger i en lille bevoksning ud til åben mark mod syd og vest. Kammeret er jordfyldt og jættestuens nordlige bæresten er overgroet med græs. Af de 12 tidligere beskevne bæresten er de to nu svære at iagttage, da de er overgroet med græs og der er vokset et træ op over dem. Bevoksningen på fortidsmindet udgøres af ti løvtræer, græs og på nord og sydsiden af højen er tjørn og brombærkrat. Der er et gammelt kastanietræ umiddelbart øst for de sydligste dæk- og bæresten.

Litteraturhenvisninger  (0)