Vorbasse

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
190604-63

Fredningsnr.
330731

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 7/7 1896. Købt. Diplom Afmærkn.: MS 1901, lieutn. Lassen. Langdysse, ca. 63,5 m lang i Ø-V, 12 m bred, indtil 1,5 m høj. 3 kamre. Det østlige kammer har 4 sten (1 mod N, 1 mod Ø, 1 mod V), ingen dæksten. Det midterste kammer er sat af 5 sten (1 i N, 2 i Ø og 2 i V med lav tærskelsten i S og afvæltet, kløvet dæksten. Det vestlige kammer er sat af 6 sten (1 i N, 2 i Ø og 2 i V, samt 1 i S - den sidste dog muligt tærskelsten); kløvet dæksten over sydlige del af kamret. Af randstenene er ad- skillige mere eller mindre jorddækkede. Der er ingen mod Ø, 32 mod N (hvoraf 5 væltede) og 27-30 mod S (hvoraf 4-6 væltede). Desuden findes ved højens NV-hjørne 3 flyttede randsten. I jordhøjen flere gravninger, særlig efter nu borttagne randsten. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 63,55 met. lang i Retning Ø-V, c. 12,00 met. (mellem Ydersiden af Randstenene 7,60 met. ved den vestre Ende og 6,20 met. ved den østre) og indtil 1,50 met. høi. I en Afstand af 11,00 met. fra Østenden findes, omsluttet af Jordhøiningen, et udgravet Gravkammer, nærmest af trekantet Form, med Længderetning N-S, sat af fire noget udadfaldende Sten, nemlig en for nordre Ende, en for østre og to for vestre Side (den yderste af dem for vestre Side danner muligvis en Gang til Kammeret). Kamret er 1,70 met. langt, inderst ind 1,50 met. bredt og indtil 1,00 met. dybt, og har Indgang fra Syd. Dæksten mangler. 16,30 met. derfra mod Vest findes et andet ligeledes af Jordhøiningen omsluttet, udgravet Gravkammer af polygon Form, med Længderetning N-S, 2,10 met. langt, 1,50 met. bredt paa det bredeste og indtil 1,00 met. dybt. Det er sat af 5 svagt indadfaldende Sten, nemlig en for Vestenden og to for hver af de to Sider; Mellemrummene mellem Stenenene have været fyldte med tynde flade Fliser og smaasten; mod Syd, hvor Indgangen er afsluttes Kamret med en lav Tærskelsten, hvis hvis Overkant lige er synlig i Jordskorpen. Dækstenen mangler, men tæt ved Kamret ligger en afkløvet 1,30 met. lang Sten, der utvivlsomt er Rest af Dækstenen. 13,00 met. mod Vest for dette Kammer findes et tredje, af Jordhøiningen omsluttet, udgravet Gravkammer med Længderetning NV-SØ, 2,00 met. langt, 1,17 met. bredt og indtil 1,10 met. dybt, sat af 5 Sten, nemlig en for SØEnden, to for hver af Siderne; af disse Sten er den inderste i Sydøstvæggen væltet stærkt indad, ligeledes den sydøstlige Sten, medens de tre andre Staa svagt indadskraanende. Indganen til Kamret er fra NV. Over Kamrets søndre Del ligger en Dæksten, hvis nordre Del er bortkløvet; den tilbageværende Del er 2,00 met. lang i N-S, 1,75 met. bred. Af Randsten findes for den østre Ende to væltede, for den nordre Side 24 Staaende og 9 væltede, alle stærkt udadfaldende, for den vestre Ende 3 væltede og for Sydsiden 25 staaende og 6 væltede. Randstenene ere indtil 1,60 met. over Jordskorpen. Desuden ligger der tæt udenfor Dyssens nordvestre Hjørne tre forslæbte Randsten og hist og her paa Jordhøiningen Brudstykker af andre. Bag Dyssens Nordsides 4de Randsten fra Vest er der et 0,50 met. bredt Brud i Jordhøiningen, mellem 12te og 13de Sten i Nordsiden fra Øst et 1,80 met. dybt, 1,40 met. bredt Brud. I Sydsiden mellem 5te og 6te, 13de og 14de, samt mellem 18 og 19de Randsten, regnede fra Vest er der lignende Brud i Jordhøiningen. Desuden er der smallere Indgravninger mellem Gravkamrenes Indgang og Indsiden af de udenfor Staaende Randsten. Ovenstaaende er Afskrift af Beskrivelsen i den Deklaration, ved hvilken Dyssen blev fredlyst i Sommeren 1896. Efter denne blev medfølgende Kort over Dyssen rettet. Forholdene paa Stedet ere nemlig saa lidt tydelige, at Opmaalingen havde et andet Antal Sten og navnlig et andet Forhold mellem Antallet af staaende og væltede Sten. Bevoksning: 1979: Græs

1896 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 63,5 m lang i Ø-V, 12 m bred, indtil 1,5 m høj. 3 kamre. Det østlige kammer har 4 sten (1 mod N, 1 mod Ø, 2 mod V) ingen dæklsten. Det midterste kammer er sat af 5 sten (1 i N, 2 i Ø og 2 i V), med lav tærskelsten i S og afvæltet, kløvet dæksten. Det vestlige kammer er sat af 6 sten (1 i N, 2 i Ø og 2 i V samt 1 i S - den sidste dog muligt tærskelsten); kløvet dæksten over sydlige del af kamret. Af randstenene er adskillige mere eller mindre jorddækkede. Der er: 32 mod N (hvoraf 5 væltede), 3 mod V (alle væltede) og 27-30 mod S (hvoraf 4-6 væltede). Desuden findes ved højens NV-hjørne 3 flyttede randsten. I jordhøjen flere gravninger, særlig efter nu borttagne randsten. - Lyngklædt i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Af anseligt format. I S-siden ses 26 sten, heraf 15 stående; i N-side ses 26 sten, heraf 20 stående; i Ø-side 1 sten; i V-siden 4 sten. Dyssen har 3 kamre, hvoraf det Ø-ligste består af 3 sten uden overligger; det midterste af 5 uden overligger og det V-ligste af 5 med overligger. Overfladen noget ujævn p.g.a. kreaturtramp. I den N-lige side ses 5 halvmåneformede hvilegruber, i den S-lige 4 hvilegruber opsparket af kreaturer. Dyssen er orienteret Ø/V og bevokset med græs. Langs N-siden løber et læhegn af graner. Beliggende i udyrket græsning. Dyssekammer i Ø: Orienteret N/S, 0,8 x 0,8 x -0,5 m. Dyssekammer i midten: Orienteret N/S, 1,0 x 1,0 x -0,85 m. Dyssekammer i V: Orienteret N/S, 0,8 x 2,5 x -1,0 m. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader. Omgivelser: Udyrket (ager), græsning. Foto: F, 03, neg.nr. 69, set fra SV. Flyfoto S4015-F153/106. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer